Phishing

Chytanie hlúpych rybiek. Tak nejak by sa dal voľne preložiť význam slovíčka phishing. Ide o získavanie informácii (a niekedy, nepriamo, i peňazí), akými sú používateľské mená, heslá a detaily platobných kariet, prostredníctvom sofistikovaného maskovania sa za dôveryhodnú elektronickú inštitúciu. S takouto hrozbou sa stretnete najmä pri populárnych stránkach sociálnych sietí, aukčných weboch, e-shopoch a rôznych administratívnych systémoch.
Phishing sa k nič netušiacim internetovým užívateľom dostáva zväčša prostredníctvom e-mailov respektíve chatových správ. Tieto správy obsahujú link, ktorý má človeka naviesť na stránku, ktorá je identická s tou, ktorú denne používame napríklad na internetové nákupy.
Nič netušiaci užívateľ potom na tejto stránke následne zadá všetky svoje osobne údaje prípadne heslá. Netuší však, že svoje údaje takto odošle šikovnému zlodejovi, ktorý s nim ďalej nakladá tak, ako on uzná za vhodné. A verte, že podľa najlepšieho vedomia a svedomia to určite nebude.
Phishing zneužíva slabé povedomie bežného internetového užívateľa na jeho oklamanie. Napomáha mu aj minimálne využívanie nástrojov internetovej bezpečnosti zo strany dotknutých webov.
Používa aj vaša obľúbená stránka nezabezpečený tok dôverných dát? Upozornite ju na to!

Blogroll