História antivirusov

História je pre 30-ročný organizmus možno trochu prisilné slovo. Svet počítačových vírusov je však natoľko dynamický a bohatý, že by tieto jeho tri dekády existencie dokázali naplniť celú encyklopédiu.
Zrod „škodlivého“ softvéru sa datuje do 80-tych rokov minulého storočia. Škodlivého sme dali do úvodzoviek preto, lebo primárnou funkciou pra-vírusov nebolo škodiť. Tieto vírusy boli natoľko skromné, že im ku šťastiu stačila iba ničím nerušená reprodukcia a pozvoľné prechádzanie z počítača na počítač. Časy sa však zmenili; krátko na to sa do programovania vírusov pustili aj darebáci, ktorí im v kóde prikázali nie len reprodukciu, ale aj manipulatívne či dokonca deštrukčné úlohy.
Vývoj protilátok sa tak stal nevyhnutným. Múdre hlavy sa dali dokopy a v roku 1987 uzreli svetlo sveta prvé antivírusy – Flushot Plus a Anti4us. O rok neskôr spoznalo ľudstvo aj prvý antivírus, ktorý chránil počítače pred nákazami prichádzajúcimi z e-mailov.
V temných dobách, keď internet poznal ešte málokto, sa vírusy šírili prevažne prostredníctvom diskiet; snáď si na ne ešte zopár pamätníkov spomenie. Antivírusový softvér bol v tých časoch aktualizovaný iba sporadicky a užívateľ musel každý súbor na diskete či harddisku kontrolovať osobitne.
Neskôr, s rozvojom internetu sa začali vírusy šíriť takmer výlučne prostredníctvom neho. Búrlivým vývojom však našťastie prešli aj ochranné aplikácie, ktoré sú aktualizované dennodenne a samy dokážu skontrolovať celé disky.

Blogroll