Firewall

Každý už o ňom počul, no málokto pozná princíp jeho fungovania. Každý by ho vo vlastnom záujme mal vo svojom počítači mať, no málokto sa oň dôkladne stará a aktualizuje ho. Reč je o dôležitom ochrannom systéme s názvom firewall.
Firewall je užitočný pomocník, ktorého poslaním je zabrániť neželaným prístupom do či zo siete. Môže byť implementovaný do hardvéru, softvéru alebo pokojne aj do oboch týchto zložiek zároveň. Firewally sa zväčša používajú na to, aby zabránili nepovolaným osobám vstupovať z internetu do našej súkromnej (najmä intranetovej) siete. Všetky dáta, ktoré vchádzajú alebo opúšťajú bezpečné vody intranetu, prejdú najskôr cez firewall. Ten ich vyhodnotí a tie, ktoré nespĺňajú stanovené bezpečnostné kritéria, nekompromisne zablokuje.
Kde sa teda firewall najviac využíva? Ak robíte vo väčšej spoločnosti, určite ste už počuli vetu: „Nemôžem ísť na tú stránku, firewall ma nepustí“. Ak však máte doma vysokorýchlostné pripojenie, museli ste počuť taktiež o firewalle pre domácnosti. Je zaujímavé, že malá domácnosť rieši takmer identické bezpečnostné otázky ako veľké korporácie. Jednoducho povedané, firewall je elektronická bariéra, ktorá chráni váš digitálny svet pred deštruktívnymi silami z internetu. A stade aj pochádza názov firewall – ohnivá stena. Veď kto si trúfne prejsť cez niečo, čo nesie taký brutálny názov?:)

Blogroll