Brána Firewall – nevyhnutná súčasť počítača

Brána Firewall je fungujúci sytém naprogramovaný na obmedzenie nežiaducih prístupov do alebo z privátnej siete.
Firewall je buď ako hardvérové ​​zariadenia, softvér na počítači, alebo ako riadené služby. Domáci klienti zvyčajne majú prístup k softvérovej bráne firewall pomocou svojho operačného systému, ktorý si vedia väčšinou kontrolovať sami, respktíveho vedia úplne vypnúť. Hardvérové ​​zariadenia pracujú ako smerovače, ktorého súčasťou je hub port a sieťová karta. Iné systémy sa pripoja priamo na routeru pre prístup medzi sebou alebo na internete.

Firewally brány sú riadené bezpečnostnými pravidlami, ktoré si administrátori by stanovia aby sa uchránili pred vnikutím resp. únikom informácií z počítaču
Pravidlá brány firewall na ochranu možno zvyčajne umiestniť nasledujúce informácie pre pravidlá tvorby:

IP adresy: Je možné zablokovať niektoré počítače vďaka ich IP adresám na internete. To môže byť užitočné napríklad, ak ste si všimli neznámy systém , ktorý sa viackrát neúspešne snaží o prihlásenie k poštovému serveru. Navyše, môžete dokonca urobiť rozhodnutie na zablokovanie celej krajiny, ktoré sú ,,rodiskom” útočníkovi.
Doménové mená: Vaši administrátori môžu zablokovať prístup k určitým internetovýmj stránkam, ako je napríklad Facebook, alebo umožniť len vybraným osobám prístup.
Protokoly: Pre každý systém v sieti, sa môžete rozhodnúť, aké služby chcete povoliť. To je dôležitý krok k zabezpečeniu.
Porty: služba môže potenciálne spustiť cez ľubovoľný port, takže pre väčšiu kontrolu, môžete chcieť prispôsobiť služby uvedené porty. To pomáha zabrániť potulných služby od behu bytia zamestnancov, ako je napríklad FTP servera na niečí počítač.
Kľúčové slová: Moderné firewally umožňujú preberať všetkými dát prenášaných prostredníctvom siete blokovať konkrétne kľúčové slová, ktoré sú vnímané ako dotieravé dát. Napríklad, môžete chcieť blokovať nevhodné výrazy alebo dospelý-orientované webové stránky. Tak ako automatickou súčasťou každého počítača by mal byť firewall , rovnako netreba zabudnúť na antivírusové programy, ktoré nám pomáhajú pri bezproblémov chode počítača.

Blogroll